Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa

15 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa. Kampania ma na celu poszerzenie świadomości na temat specyfiki nowotworów występujących u dzieci i młodzieży. Tego dnia zwracana jest szczególna uwaga na dzieci i ich rodziny które stając oko w oko z chorobą musiały zmienić całe swoje życie. Organizacje na całym świecie podkreślają istotę dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia oraz konieczność zapewnienia opieki dla wszystkich dzieci walczących z nowotworami. Poruszony zostaje również niezwykle istotny problem właściwej diagnostyki, dzięki której większość zgonów dzieci w wyniku nowotworów możliwa jest do uniknięcia pod warunkiem rozpoznania ich we wczesnym stadium rozwoju.  W krajach ubogich gdzie dostęp do opieki medycznej jest ograniczony przeżywalność dzieci cierpiących na nowotwory wynosi zaledwie 10-20% natomiast w krajach rozwiniętych w niektórych przypadkach sięga nawet 90%. Przyczyną takiego stanu jest brak edukacji dotyczącej chorób nowotworowych i ich wczesnych objawów, ograniczony dostęp do badań diagnostycznych, leczenia oraz opieki medycznej, nieprawidłowo skonstruowany system opieki zdrowotnej a nawet zaniechanie leczenia wynikające z ogromnych kosztów terapii.

W Polsce każdego roku rozpoznaje się około 1200-1300 nowotworów u dzieci do 18-go roku życia. Niespełna 10% małych pacjentów ma zdiagnozowaną chorobę w I lub II stadium jej rozwoju, w Europie Zachodniej rozpoznanie guzów w niezaawansowanej postaci wynosi 25%. Tymczasem nowotwory wieku dziecięcego są wyjątkowo złośliwe i bardzo szybko się rozwijają przechodząc w zaawansowane stany kliniczne. Niestety są one również bardzo trudne do zdiagnozowania, objawy często mylone są z innymi powszechnie występującymi chorobami u małych dzieci  i młodzieży. Zdarza się, że pierwsze oznaki choroby przypominają zaburzenia hormonalne okresu dojrzewania przez co rozpoznanie opóźnia się a nowotwór coraz bardziej atakuje młody organizm. Wielu pediatrów nigdy nie spotkało się z nowotworem rozwijającym się u dziecka, dlatego bardzo ważnym czynnikiem prowadzącym do zmniejszenia ilości zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi u dzieci jest szkolenie lekarzy, tak aby obserwując swoich małych pacjentów byli w stanie możliwie jak najwcześniej zauważyć niepokojące objawy. Nie bez znaczenia jest również edukacja i zwiększanie świadomości wśród rodziców, to oni przebywając na co dzień z dzieckiem są w stanie zaobserwować zmianę w zachowaniu, samopoczuciu i rozwoju dziecka. Jeśli więc będą posiadali podstawową wiedzę na temat nowotworów wieku dziecięcego będą mogli zwrócić się z niepokojącymi ich objawami do lekarza pediatry, który z kolei zleci badania diagnostyczne i potwierdzi lub wykluczy chorobę nowotworową. Rodzice powinni więc wiedzieć, że objawy choroby nowotworowej które należy zgłosić lekarzowi, mogą pojawić się już w pierwszym miesiącu życia dziecka. Powinni zatem zwrócić uwagę na nierównomierny oddech, drżenie mięśni, zaciskanie piąstek a nawet wysoki ton krzyku. Niespecyficznymi objawami nowotworu u starszych dzieci może być natomiast nagła utrata zainteresowań, pogorszenie się charakteru pisma czy niechęć do szkoły.  Choroba nowotworowa u dzieci przebiega zupełnie inaczej niż u osób dorosłych, inaczej też manifestuje swoja obecność w młodym organizmie dlatego szczególnie ważne jest wprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

kch/e-medycyna.pl