Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego to choroba przewlekła związana z nadwrażliwością jelita grubego, która zazwyczaj nie skutkuje uszkodzeniem i zmiana w strukturze jelita. Charakteryzuje ją natomiast zespół objawów i dolegliwości wynikających z nadmiernej jego wrażliwości. Jest obecnie jedną z najczęstszych chorób układu pokarmowego. Jej rozpoznanie dokonywane jest w procesie eliminacji innych schorzeń mogących dawać podobne objawy. Nie wystarczy więc stwierdzenie typowych dla zespołu jelita drażliwego objawów, aby postawić właściwą diagnozę.

Najczęstszymi objawami jelita nadwrażliwego są uporczywe bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia lub biegunki. Zazwyczaj opisywanym bólem brzucha jest skurcz, dyskomfort lub ucisk w podbrzuszu, uczucie pełności nawet po niewielkim posiłku i tzw. ”przelewanie”. Wszystkie dolegliwość mają charakter nawracający, zazwyczaj jednak utrzymują się przez około 12 tygodni.

Wyróżnia się dwie podstawowe postacie zespołu jelita drażliwego, w pierwszej charakterystyczną cechą jest przewaga biegunek. Występuje tu często nagła potrzeba oddania stolca często w nocy lub od razu po przebudzeniu, czy spożyciu posiłku. Towarzyszą temu silne bóle i wzdęcia, ustępujące po wypróżnieniu. Drugą postacią jest ta, w której przeważają zaparcia (mogą występować okresy normalnego wypróżnienia), towarzyszą jej często bóle przypominające kolkę. Wypróżnienie jest natomiast związane często z bardzo dużym wysiłkiem i dolegliwościami bólowymi. Niejednokrotnie chorzy skarżą się na uczucie niepełnego wypróżnienia.

Etiologia zespołu jelita drażliwego nie jest jeszcze do końca poznana. Uważa się, że czynnikami odpowiedzialnymi za jej występowanie są: stres, zła dieta, stosowanie niektórych leków czy uwarunkowania genetyczne. U osób chorych ścianki jelita grubego kurczą się w reakcji nawet na niewielki bodziec, który u osoby zdrowej nie wywołałby takiej reakcji. Dolegliwość znacznie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn, dlatego jako czynnik wywołujący nadwrażliwość jelita wymienia się również zmiany hormonalne zachodzące podczas cyklu miesięcznego.

Leczenie zespołu jelita drażliwego nie jest łatwe, nie istnieje bowiem lekarstwo, które usuwałoby przyczyny choroby, opiera się więc ono na łagodzeniu nieprzyjemnych objawów. Podjęcie terapii jest jednak bardzo istotne dlatego, że choroba powoduje duży dyskomfort nie tylko fizyczny, ale również psychiczny, obniżając w ten sposób znacznie jakość życia pacjenta. Ponieważ choroba ma silny związek z funkcjonowaniem ośrodkowego i trzewnego układu nerwowego, bardzo ważnym elementem leczenia jest niwelowanie stresu i wahań nastrojów, które mogą nasilać objawy. Zalecana jest więc konsultacja psychologiczna, może się też okazać, że aby terapia przynosiła oczekiwane efekty konieczny będzie cykl spotkań ze specjalistą oraz wspomagające zabiegi i ćwiczenia relaksacyjne. Konieczna jest również zmiana diety, która powinna być dostosowana do postaci choroby, z jaką mamy do czynienia u pacjenta. Lekarz może zalecić również stosowanie leków rozkurczowych, zmniejszających wzdęcia, przyspieszających perystaltykę jelit a czasem nawet leki stosowane w leczeniu depresji. Wszystko jednak zależy od oceny lekarza, przeprowadzonych badań i szczegółowego wywiadu. O sposobie leczenia farmakologicznego zawsze musi zadecydować lekarz, który po ocenie postaci dolegliwości oraz rozpoznaniu ewentualnych czynników mogących potęgować objawy dobierze odpowiednią terapię.

kch/e-medycyna.pl