Materiały Elearningowe - CIDP

Acute CIDP przypadek kliniczny dr hab. Anna Potulska-Chromik

Obraz kliniczny CIDP i kwalifikacja do leczenia - Prof. Anna Kostera-Pruszczyk

Obraz kliniczny pacjenta z klasyczną postacią CIDP - Prof. Anna Kostera-Pruszczyk

Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (CIDP). Interpretacja wyników badań dodatkowych - dr n. med. Marta Lipowska

Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna u dzieci - dr hab. Anna Potulska-Chromik

Zakończenie leczenia teoria+przykłady - prof. Tomasz Dziedzic.mp4

Zasady leczenia przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej - dr n. med. Marta Lipowska.mp4

Immunoglobuliny w leczeniu CIDP. Aspekty praktyczne - Dr n. med. Jacek Zaborski.mp4

Radca prawny Marcin Flak