Materiały e-Learningowe – CIDP

Obraz kliniczny CIDP i kwalifikacja do leczenia - Prof. Anna Kostera-Pruszczyk

Obraz kliniczny pacjenta z klasyczną postacią CIDP - Prof. Anna Kostera-Pruszczyk

Zasady leczenia przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej - dr n. med. Marta Lipowska

Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (CIDP). Interpretacja wyników badań dodatkowych - dr n. med. Marta Lipowska

Acute CIDP przypadek kliniczny dr hab. Anna Potulska-Chromik

Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna u dzieci - dr hab. Anna Potulska-Chromik

Zakończenie leczenia teoria+przykłady - prof. Tomasz Dziedzic

Immunoglobuliny w leczeniu CIDP. Aspekty praktyczne - Dr n. med. Jacek Zaborski

Radca prawny Marcin Flak