Program Szczepień Ochronnych 2023 u dzieci zdrowych i w grupach ryzyka – omówimy to na przykładach. Szczepienia to też ratunek dla pacjentów z chorobami rzadkimi

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru pt.:

Program Szczepień Ochronnych 2023 u dzieci zdrowych i w grupach ryzyka – omówimy to na przykładach. Szczepienia to też ratunek dla pacjentów z chorobami rzadkimi

Webinar odbył się w czwartek 1 grudnia 2022 r.

Wykładowcy:

  • prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
    – Kierownik Kliniki Pediatrii CMKP Warszawa, I Wiceprezes PTP, 
    Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii
  • prof. dr hab. n. med. Hanna Czajka

Miłego oglądania!

Zamieszczony poniżej materiał przeznaczony jest wyłącznie dla lekarzy w rozumieniu art. 2 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty, którzy posiadają aktywne konto użytkownika i są zalogowani na portalu www.e-medycyna.pl. Jednocześnie poniższy materiał, jako przedmiot praw autorskich przysługujących Unique Work Sp. z o.o., Sp. k., jest objęty ochroną prawną, w związku z czym wszelkie naruszenia praw autorskich do niniejszego materiału, w tym jego kopiowanie, przerabianie i udostępnianie podmiotom trzecim, nieuprawnionym do zapoznania się z treścią materiału, stanowią przykład naruszenia prawa, rodzący odpowiedzialność prawną po stronie podmiotu naruszającego.