Harmonogram

Data:
Czas:

Informacje:

22.06.2023, godz. 19.00
Live webinar
Konferencja darmowa
Link do transmisji otrzymasz mailem

Program lekowy w terapii HAE – doświadczenia praktyczne

PROGRAM RAMOWY 22.06.23r
19.00 – 19.15 Otwarcie i przywitanie
prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz Różyk 
19.15 – 19.25 Omówienie wybranych zagadnień programu lekowego HAE
dr n. med. Aleksandra Kucharczyk aspekty kliniczne
mec. Dagmara Różyk aspekty prawne
19.25 – 20.05 Prezentacja przypadków
Prezentacja przypadków z Ośrodka Łódźkiego
prof. dr hab. n. med. Marcin Kurowski
Prezentacja przypadków z Ośrodka Olsztyńskiego
dr n. med. Magdalena Zakrzewska
Prezentacja przypadków z Ośrodka Białostockiego
dr hab. Maria Tomasiak – Łozowska
dr n. med. Mateusz Łukaszyk
20.05 – 20.10 Podsumowanie i zakończenie spotkania
prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz Różyk

20.10. Zakończenie

Live webinar, 22.06.2023, godz. 19.00

Wykładowcy:

prof. dr hab. n. med. Jahnz-Różyk

dr n. med. Aleksandra Kucharczyk

prof. dr hab. n. med. Marcin Kurowski

dr n. med. Magdalena Zakrzewska

dr hab. Maria Tomasiak – Łozowska

dr n. med. Mateusz Łukaszyk

mec. Dagmara Różyk

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM RAMOWY 22.06.23r
19.00 – 19.15 Otwarcie i przywitanie
prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz Różyk 
19.15 – 19.25 Omówienie wybranych zagadnień programu lekowego HAE
dr n. med. Aleksandra Kucharczyk aspekty kliniczne
mec. Dagmara Różyk aspekty prawne
19.25 – 20.05 Prezentacja przypadków
Prezentacja przypadków z Ośrodka Łódźkiego
prof. dr hab. n. med. Marcin Kurowski
Prezentacja przypadków z Ośrodka Olsztyńskiego
dr n. med. Magdalena Zakrzewska
Prezentacja przypadków z Ośrodka Białostockiego
dr hab. Maria Tomasiak – Łozowska
dr n. med. Mateusz Łukaszyk
20.05 – 20.10 Podsumowanie i zakończenie spotkania
prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz Różyk

20.10. Zakończenie