Harmonogram

Data:
Czas:

Informacje:

19.04.2023, godz. 19.00
Live webinar
Konferencja darmowa

Wątroba – najważniejszy organ pacjenta z zespołem metabolicznym.

                                                                Program Ramowy
19.00 Rozpoczęcie webinarium
19.00-20.00 Dlaczego stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi (MAFLD) zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe?
Jak prawidłowo zdiagnozować pacjenta z zespołem metabolicznym i stłuszczeniem wątroby?
W jaki sposób należy leczyć choroby współistniejących u tego pacjenta?
Jaka jest rola UDCA w leczeniu wątroby pacjenta z zespołem metabolicznym?
Jak proponowane rozwiązania sprawdzają się „w praktyce”? Opisy przypadków.
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
prof. dr hab. n. med. Filip M. Szymański
20.00 Zakończenie

Live webinar, 19.04.2023, godz. 19.00

                                                                Program Ramowy
19.00 Rozpoczęcie webinarium
19.00-20.00 Dlaczego stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi (MAFLD) zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe?
Jak prawidłowo zdiagnozować pacjenta z zespołem metabolicznym i stłuszczeniem wątroby?
W jaki sposób należy leczyć choroby współistniejących u tego pacjenta?
Jaka jest rola UDCA w leczeniu wątroby pacjenta z zespołem metabolicznym?
Jak proponowane rozwiązania sprawdzają się „w praktyce”? Opisy przypadków.
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
prof. dr hab. n. med. Filip M. Szymański
20.00 Zakończenie