Oblicz swoje BMI

Wprowadź dane.

Deficyt sodu w hiponatremii

Mężczyzna (0.6) Kobieta (0.5)
Wprowadź dane.
* Współczynnik płci waga oznacza normalną całkowitą zawartość wody w organizmie.
Całkowita zawartość wody w organizmie zależy od płci.

Luka anionowa

Wprowadź dane.

Sucha masa ciała

Mężczyzna Kobieta
Wprowadź dane.

Klirens kreatyniny - przybliżony

Mężczyzna Kobieta
Wprowadź dane.
Wynik przedstawia przybliżoną wartość klirensu kreatyniny przy stałym poziomie kreatyniny w osoczu.
Jako masę ciała przyjmuje się suchą masę ciała.

Luka osmotyczna

Wprowadź dane.
Wprowadź dane.
Zwiększona luka osmotyczna wskazuje na zatrucie metanolem, glikolem etylenowym, izopropanolem.
Wiekość luki osmotycznej koreluje ze stopniem intoksykacji.

Parenteralna suplementacja żelaza

Dorosły >= 14.97 kg (14.8) Dziecko < 14.97 kg (12)
Wprowadź dane.

Szybkość podawania we wlewie dożylnym

Wprowadź dane.

Wskaźnik niewydolności nerek (RFI)

Wprowadź dane.
RFI <1 świadczy o przednerkowej niewydolności nerek.

Masa ciała

Wprowadź dane.
Dawka dla pacjenta

Roztwory wodne

Wprowadź dane.

Jednostki fizyczne

Wprowadź dane.
Wprowadź dane.
Wprowadź dane.
Wprowadź dane.
Wprowadź dane.

Powierzchnia ciała

Wprowadź dane.

Średnie ciśnienie tętnicze (MAP)

Wprowadź dane.

Cholesterol (LDL)

Wprowadź dane.

Podstawowa przemiana materii

Mężczyzna Kobieta
Wprowadź dane.

Dawki u dzieci

Wprowadź dane.

Wydłużony odstep QT [reguła Bazetta]

Wprowadź dane.

Jednostki glikemii

Wprowadź dane.

Reguła Parklanda

Wprowadź dane.

Uwaga: Przedstawione kalkulatory mają jedynie charakter poglądowy, a prezentowane wyniki mogą być przybliżone.
Prezentowane narzędzia nie mogą zastępować uznanych metod diagnostycznych oraz profesjonalnej analizy wyników badań.