e-medycyna.pl | Rejestracja uzytkownika

Rejestracja nowego członka Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych z siedzibą w Warszawie, adres ul. Krakowskie Przemieście 13, 00-071 Warszawa (dalej zwanego Towarzystwem) oraz przez Unique Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-071) przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 (dalej zwanego Unique Work), jako administratorów danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Unique Work spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-071) przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Unique Work i podmioty współpracujące, wobec czego:


Jednocześnie: