19.10
Friday

Medycyna Rodzinna 2018

Kielce, Hotel Tęczowy Młyn, Zakładowa 4 Lekarz
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Patron medialny

Pobierz zaproszenie PDF

Wykładowcy:

Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM

Prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska
Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka", Klinika Immunologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Dr hab. n. med. Filip M. Szymański
I Katedra i Kinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododziałem Leczenia Nieswowistych Chorób Zapalnych Jelit

Dr n. med. Anna Pietrzak
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej COI w Warszawie


Program konferencji:
13:30 - 14:00   Rejestracja uczestników

14:00 - 14:05 OTWARCIE SYMPOZJUM - dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

SESJA 1  Co w sercu gra... - dr hab. n. med. Filip M. Szymański
 
14:05 - 14:35 Jak leczyć w 2018 roku chorych z:

-Nieprawidłową częstością akcji serca,
-Niewydolnością serca,
-Zaburzeniami rytmu serca

14:35 - 14:55 Plejotropowe działanie leków hipotensyjnych-czy wszystkie takie same?
14:55 - 15:15 Nowoczesne podejście do terapii hipolipemizujących w polskich warunkach
15:15- 15:35 Pułapka kliniczna z mojej praktyki

15:35 - 15:55 Przerwa kawowa

SESJA 2 Kłujemy – ratujemy!
15:55 - 16:20 Anafilaksja u dorosłych - prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
16:20 - 16:35 Pułapka kliniczna z mojej praktyki - prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
16:35 - 17:05 Szczepienia dla dorosłych - prof. dr hab. n. med. E. Bernatowska
17:05- 17:25 Pułapka kliniczna z mojej praktyki - prof. dr hab. n. med. E. Bernatowska

17:25 - 17:45 Przerwa kawowa

SESJA 3 Wysokospecjalistyczne dylematy lekarza pierwszego kontaktu
17:45 - 18:00 Pacjent z SIBO w gabinecie lekarza Medycyny Rodzinnej - rozpoznanie i postępowanie - prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
18:00 - 18:15 Terapia cykliczna w chorobie uchyłkowej - zasady postępowania - dr n. med. Anna Pietrzak
18:15 - 18:30 Ciężka postać astmy - prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
18:30 - 18:50 Pierwotne niedobory odporności - prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
18:50 - 19:05 Pułapka kliniczna z mojej praktyki – prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
19:05 - 19:20 Sesja pytań i odpowiedzi Prelegentów

19:20 Zakończenie
*14:30 - 16:00 SPOTKANIE Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w zakresie alergologii w danym województwie z ordynatorami oddziałów i kierownikami klinik