20.10
Saturday

Medycyna Rodzinna 2018

Kraków, Hotel Vienna House Andel's, Pawia 3 Lekarz
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Patron medialny

Wykładowcy:

Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM

Prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska
Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka", Klinika Immunologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Dr hab. n. med. Filip M. Szymański
I Katedra i Kinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Anna Pietrzak
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej COI w Warszawie

 

 

 

 

Program konferencji:
08:30 - 09:00   Rejestracja uczestników

09:00 - 09:05 OTWARCIE SYMPOZJUM - dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
 

SESJA 1  Co w sercu gra... - dr hab. n. med. Filip M. Szymański
 
09:05 - 9:35 Jak leczyć w 2018 roku chorych z:

-Nieprawidłową częstością akcji serca,
-Niewydolnością serca,
-Zaburzeniami rytmu serca

09:35 - 09:55 Plejotropowe działanie leków hipotensyjnych-czy wszystkie takie same?
09:55 - 10:15 Nowoczesne podejście do terapii hipolipemizujących w polskich warunkach
10:15 - 10:35 Pułapka kliniczna z mojej praktyki

10:35 - 10:55 Przerwa kawowa

SESJA 2 Wysokospecjalistyczne dylematy lekarza pierwszego kontaktu
10:55 - 11:15 Ciężka postać astmy - prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
11:15 - 11:35 Pierwotne niedobory odporności - prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
11:35 - 11:55 Pułapka kliniczna z mojej praktyki - prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
11:55 - 12:10 Nowe wytyczne 2018 leczenia IBS - dr n. med. Anna Pietrzak
12:10 - 12:25 Terapia cykliczna w chorobie uchyłkowej - postępowanie - dr n. med. Anna Pietrzak
12:25 - 12:45 Przerwa kawowa

SESJA 3 Kłujemy - ratujemy!
12:45 - 13:05 Anafilaksja u dorosłych - prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk 
13:05- 13:20 Pułapka kliniczna z mojej praktykiprof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
13:20 - 13:40 Szczepienia dla dorosłych - prof. dr hab. n. med. E. Bernatowska
13:40 - 14:00 Pułapka kliniczna z mojej praktyki -prof. dr hab. n. med. E. Bernatowska
14:00 - 14:10 Sesja pytań i odpowiedzi Prelegentów
14:10 Zakończenie
*09:30 - 11:00 SPOTKANIE Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w zakresie alergologii w danym województwie z ordynatorami oddziałów i kierownikami klinik