15.06
Saturday

Medycyna Rodzinna 2019

- Praktyka trudniejsza od wytycznych (sympozjum bezpłatne)
Szczecin, Novotel Szczecin Centrum, al. 3 maja 31 Lekarz
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Zarejestruj się telefonicznie 783912232

Wykładowcy:

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej,
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
Klinika Gastroenterologii, 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Lublinie

dr hab. n. med. Filip M. Szymański
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,
Prezes Elekt Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

dr n. med. Anna Pietrzak
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKW w Warszawie, 
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii Instytut w Warszawie

dr n. med. Dorota Pisarczyk-Wiza
Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych,
Szpital im. F. Raszei w Poznaniu

Program konferencji:

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników sympozjum
                     instrukcja pobrania aplikacji ViewConference

09.00 - 09.05 Przywitanie uczestników i otwarcie spotkania - dr n. med. Wiesława Fabian

09.05 - 11.25 Blok alergologiczno-immunologiczny
                     prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

09.05 - 10.05 Lekarz POZ wobec zaostrzeń astmy i POChP: podobieństwa i różnice w postępowaniu - praktyczne wskazówki

10.05 - 10.25 Astma ciężka - skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego

10.25 - 10.45 Prawa pacjenta w obliczu realizacji świadczeń zdrowotnych - perspektywa prawnika - mec. D. Różyk

10.45 - 11.25 Immunologiczne pułapki w praktyce lekarza rodzinnego - praktyczne wskazówki specjalisty alergologa

11.25 - 11.45 Przerwa na kawę

11.45 - 13.10 Blok gastroenterologiczny

11.45 - 12.05 Terapia cykliczna w chorobie uchyłkowej - co nowego? - prof. B. Skrzydło-Radomańska

12.05 - 12.25 SIBO - modulacja mikrobioty i najnowsze wytyczne postępowania IBS - prof. G. Rydzewska

12.25 - 12.45 Czy można pomóc pacjentowi z chorobą refluksową, który nie reaguje na IPP? - prof. G. Rydzewska

12.45 - 13.00 Detoksykacja w chorobach wątroby - strategie terapeutyczne - prof. B. Skrzydło-Radomańska

13.00 - 13.10 Sesja pytań i odpowiedzi

13.10 - 13.55 Blok diabetologiczny - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

13.10 - 13.25 Dlaczego inhibitory SGLT2 odgrywają coraz większą rolę w gabinecie lekarza praktyka?

13.25 - 13.40 Co ważnego dla lekarza praktyka po ogłoszeniu badania DECLARE?

13.40 - 13.55 Hipo - czy hiperglikemia - na co bardziej powinniśmy uważać?

13.55 - 14.15 Przerwa na lunch

14.15 - 15.45 Blok kardiologiczny - dr hab. n. med. Filip Szymański

14.15 - 14.30 Praktyczne wskazówki z najnowszych wytycznych w codziennie praktyce lekarza POZ

14.30 - 14.45 Suplementy diety/leki OTC - które warto zalecać, a których unikać?

14.45 - 15.00 Interpretacja zapisów EKG/ABPM/Echo serca - o czym warto pamiętać w gabinecie lekarza POZ?

15.00 - 15.45 Prezentacja ciekawych przypadków z codziennej praktyki:

- Pacjent niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego - kiedy modyfikacja stylu życia, a kiedy farmakoterapia?

- Pacjent wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego - o jakim chorym mówimy?

- Pacjent po przebytym zawale serca - jak leczyć farmakologicznie, a kiedy wykonać badania kontrolne?