26.10
Saturday

Medycyna Rodzinna 2019

- Praktyka trudniejsza od wytycznych (sympozjum bezpłatne)
Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, plac Sławika i Antalla 1 Lekarz
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Pobierz zaproszenie PDF

Wykładowcy:

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej,
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska
Klinika Immunologii w Centrum Zdrowia Dziecka,
Instytut "Pomnik" Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

dr hab. n. med. Filip M. Szymański
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,
Prezes Elekt Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego

dr hab. n. med. Michał Kukla
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr n. med. Bogumił Wolnik
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii,
Gdański Uniwersytet Medyczny

Program konferencji:

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników sympozjum
                     Instrukcja pobrania aplikacji Unique Solution

09:00 - 09.05 Przywitanie uczestników i otwarcie spotkania – dr. J. Awramienko

09.05 - 09.55 Blok diabetologiczny – dr n. med. Bogumił Wolnik
09.05 - 09.25 Dlaczego inhibitory SGLT2 odgrywają coraz większą rolę w gabinecie lekarza praktyka?
09.25 - 09.40 Co ważnego dla lekarza praktyka po ogłoszeniu badania DECLARE?
09.40 - 09.55 Hipo- czy hiperglikemia – na co bardziej powinniśmy uważać?

09.55 - 11.20 Blok kardiologiczny – dr hab. n. med. Filip M. Szymański
09.55 - 10.10 Praktyczne wskazówki z najnowszych wytycznych w codziennej praktyce lekarza POZ
10.10 - 10.25 Suplementy diety/leki OTC – które warto zalecać, a których unikać?
10.25 - 10.40 Interpretacja zapisów EKG/ABPM/Echo serca – o czym warto pamiętać w gabinecie lekarza POZ?
10.40 - 11.20 Prezentacja ciekawych przypadków z codziennej praktyki:
– Pacjent niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego – kiedy modyfikacja stylu życia, a kiedy farmakoterapia?
– Pacjent wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego – o jakim chorym mówimy?
– Pacjent po przebytym zawale serca – jak leczyć farmakologicznie, a kiedy wykonać badania kontrolne?
11.20 - 11.40 Przerwa na kawę

11:40 - 14:00 Blok alergologiczno-immunologiczny – prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
11:40 - 12.40 Lekarz POZ wobec zaostrzeń astmy i POChP: podobieństwa i różnice w postępowaniu
– praktyczne wskazówki
12.40 - 13.00 Astma ciężka – skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego
13.00 - 13.20 Prawa pacjenta w obliczu realizacji świadczeń zdrowotnych – perspektywa prawnika
– mec. D. Różyk
13.20 - 14.00 Immunologiczne pułapki w praktyce lekarza rodzinnego - praktyczne wskazówki specjalisty alergologa

14.00 - 15.05 Blok pediatryczny – prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska
14.00 - 14.20 Jak najskuteczniej zapobiegać zakażeniom pneumokokowym u dzieci?
14.20 - 14.45 Kiedy należy podejrzewać pierwotne niedobory odporności u dzieci?
14.45 - 15.05 Przerwa na poczęstunek

15.05 - 16.30 Blok gastroenterologiczny
15.05 - 15.25 Terapia cykliczna w chorobie uchyłkowej – co nowego? – prof. G. Rydzewska
15.25 - 15.45 Czy można pomóc pacjentowi z chorobą refluksową, który nie w pełni reaguje na IPP?
– prof. G. Rydzewska
15.45 - 16.05 SIBO – modulacja mikrobioty i najnowsze wytyczne postępowania IBS – prof. G. Rydzewska
16.05 - 16.20 Detoksykacja w chorobach wątroby – strategie terapeutyczne – dr hab. n. med. M. Kukla
16.20 - 16.30 Sesja pytań i odpowiedzi