10.05
Friday

Medycyna Rodzinna 2019

- Praktyka trudniejsza od wytycznych (sympozjum bezpłatne)
Opole, Hotel De Silva, ul. Leona Powolnego 10 Lekarz
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Wykładowcy:

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej,
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Oddział Diabetologii, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. n. med. Filip M. Szymański
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,
Prezes Elekt Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

dr n. med. Monika Pazgan-Simon
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Wątroby,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr n. med. Anna Pietrzak
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKW w Warszawie, 
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii Instytut w Warszawie

dr Magdalena Żurek
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododziałem Gastroenterologii,
Szpital Wojewódzki w Opolu

Program konferencji:

13.30 - 14.00 Rejestracja uczestników sympozjum
                     instrukcja pobrania aplikacji ViewConference

14.00 - 14.05 Przywitanie uczestników i otwarcie spotkania - dr hab n. med. prof UO Jacek Jóźwiak

14.05 - 16.25 Blok alergologiczno-immunologiczny
                     prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

14.05 - 15.05 Lekarz POZ wobec zaostrzeń astmy i POChP: podobieństwa i różnice w postępowaniu - praktyczne wskazówki

15.05 - 15.25 Astma ciężka - skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego

15.25 - 15.45 Prawa pacjenta w obliczu realizacji świadczeń zdrowotnych - perspektywa prawnika - mec. D. Różyk

15.45 - 16.25 Immunologiczne pułapki w praktyce lekarza rodzinnego - praktyczne wskazówki specjalisty alergologa

16.25 - 16.45 Przerwa na kawę

16.45 - 18.05 Blok gastroenterologiczny

16.45 - 17.05 Terapia cykliczna w chorobie uchyłkowej - co nowego? - dr n. med. A. Pietrzak

17.05 - 17.25 SIBO - mudolacja mikrobioty i najnowsze wytyczne postępowania IBS - dr M. Żurek

17.25 - 17.45 Czy można pomóc pacjentowi z chorobą refluksową, który nie w pełni reaguje na IPP? - dr n. med. A. Pietrzak

17.45 - 18.00 Detoksykacja w chorobach wątroby - strategie terapeutyczne - dr M. Pazgan-Simon

18.00 - 18.05 Sesja pytań i odpowiedzi

18.05.- 18.50 Blok diabetologiczny - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

18.05 - 18.20 Dlaczego inhibitory SGLT2 odgrywają coraz większą rolę w gabinecie lekarza praktyka?

18.20 - 18.35 Co ważnego dla lekarza praktyka po ogłoszeniu badania DECLARE?

18.35 - 18.50 Hipo - czy hiperglikemia - na co bardziej powinniśmy uważać?

18.50 - 19.10 Przerwa na lunch

19.10 - 20.40 Blok kardiologiczny - dr hab. n. med. Filip Szymański

19.10 - 19.25 Praktyczne wskazówki z najnowszych wytycznych w codziennie praktyce lekarza POZ

19.25 - 19.40 Suplementy diety/leki OTC - które warto zalecać, a których unikać?

19.40 - 19.55 Interpretacja zapisów EKG/ABPM/Echo serca - o czym warto pamiętać w gabinecie lekarza POZ?

19.55 - 20.40 Prezentacja ciekawych przypadków z codziennej praktyki:

- Pacjent niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego - kiedy modyfikacja stylu życia, a kiedy farmakoterapia?

- Pacjent wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego - o jakim chorym mówimy?

- Pacjent po przebytym zawale serca - jak leczyć farmakologicznie, a kiedy wykonać badania kontrolne?