11.05
Saturday

Medycyna Rodzinna 2019

- Praktyka trudniejsza od wytycznych (sympozjum bezpłatne)
Wrocław, Haston City Hotel, ul. Irysowa 1 Lekarz
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Wykładowcy:

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej,
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska
Klinika Immunologii w Centrum Zdrowia Dziecka,
Instytut "Pomnik" Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Oddział Diabetologii, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. n. med. Filip M. Szymański
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,
Prezes Elekt Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

dr n. med. Monika Pazgan-Simon
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Wątroby,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr n. med. Anna Pietrzak
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKW w Warszawie, 
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii Instytut w Warszawie

dr n. med. Katarzyna Neubauer
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Program konferencji:

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników sympozjum
                     instrukcja pobrania aplikacji ViewConference

09.00 - 09.05 Przywitanie uczestników i otwarcie spotkania - dr hab n. med. prof UO Jacek Jóźwiak

09.05 - 11.25 Blok alergologiczno-immunologiczny
                     prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

09.05 - 10.05 Lekarz POZ wobec zaostrzeń astmy i POChP: podobieństwa i różnice w postępowaniu - praktyczne wskazówki

10.05 - 10.25 Astma ciężka - skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego

10.25 - 10.45 Prawa pacjenta w obliczu realizacji świadczeń zdrowotnych - perspektywa prawnika - mec. D. Różyk

10.45 - 11.25 Immunologiczne pułapki w praktyce lekarza rodzinnego - praktyczne wskazówki specjalisty alergologa

11.25 - 11.45 Przerwa na kawę

11.45 - 12.30 Blok pediatryczny - prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska

11.45 - 12.05 Jak najskuteczniej zapobiegać zakażeniom pneumokowowym u dzieci?

12.05 - 12.30 Kiedy należy podejrzewać pierwotne niedobory odporności u dzieci?

12.30 - 13.50 Blok gastroenterologiczny

12.30 - 12.50 Terapia cykliczna w chorobie uchyłkowej - co nowego? - dr n. med. A. Pietrzak

12.50 - 13.10 Jak poprawić wyniki terapii pacjentów z refluksem? - dr n. med. K. Nebauer

13.10 - 13.30 Nowe wytyczne postępowania IBS - dr n. med. A. Pietrzak

13.30 - 13.45 Detoksykacja w chorobach wątroby - strategie terapeutyczne - dr M. Pazgan-Simon

13.45 - 13.50 Sesja pytań i odpowiedzi

13.50 - 14.35 Blok diabetologiczny - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

13.50 - 14.05 Dlaczego inhibitory SGLT2 odgrywają coraz większą rolę w gabinecie lekarza praktyka?

14.05 - 14.20 Co ważnego dla lekarza praktyka po ogłoszeniu badania DECLARE?

14.20 - 14.35 Hipo - czy hiperglikemia - na co bardziej powinniśmy uważać?

14.35 - 14.55 Przerwa na lunch

14.55 - 16.25 Blok kardiologiczny - dr hab. n. med. Filip Szymański

14.55 - 15.10 Praktyczne wskazówki z najnowszych wytycznych w codziennie praktyce lekarza POZ

15.10 - 15.25 Suplementy diety/leki OTC - które warto zalecać, a których unikać?

15.25 - 15.40 Interpretacja zapisów EKG/ABPM/Echo serca - o czym warto pamiętać w gabinecie lekarza POZ?

15.40 - 16.25 Prezentacja ciekawych przypadków z codziennej praktyki:

- Pacjent niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego - kiedy modyfikacja stylu życia, a kiedy farmakoterapia?

- Pacjent wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego - o jakim chorym mówimy?

- Pacjent po przebytym zawale serca - jak leczyć farmakologicznie, a kiedy wykonać badania kontrolne?