07.03
Saturday

Medycyna Trzech Tenorów i Sopranistka 2020

- Praktyka trudniejsza od wytycznych (sympozjum bezpłatne)
Opole, Hotel Mercure Opole, ul. Krakowska 57/59 Lekarz
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Zarejestruj się telefonicznie 783912232

Uczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych

Pobierz zaproszenie PDF

Wykładowcy:

prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Past Prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

dr hab. n. med. Filip M. Szymański
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych,
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii

prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

Program konferencji:

08.30-09.00     Rejestracja uczestników

09:00–10:00    na nutę ALERGOLOGICZNO–PULMONOLOGICZNO-INTERNISTYCZNĄprof. dr hab. n. med. P. Kuna

Pacjent z objawami alergii – standardy postępowania 2020.

Rewolucja w leczeniu astmy 2020

POChP- przede wszystkim redukować ryzyko z potem leczyć. Wytyczne GOLD 2020

10:0–10:30      INTERAKTYWNA DEBATA EKSPERTÓW

Interdyscyplinarna opieka nad chorymi wysokiego/bardzo wysokiego ryzyka sercowo naczyniowego

Mój chory z cukrzycą/POChP/astmą/migotaniem przedsionków

prof. dr. hab. n. med. P. Kuna, dr hab. n. med. F. M. Szymański + uczestnicy konferencji

10:30–11:00    INTERAKTYWNA DEBATA EKSPERTÓW

Ciekawy (trudny) chory w gabinecie lekarza praktyka

prof. dr hab. n. med. P. Kuna, dr hab. n. med. F. M. Szymański + uczestnicy konferencji

11:00–11:25    INTERAKTYWNA DEBATA EKSPERTÓW

Jak walczyć z uzależnieniem w gabinecie lekarza POZ?

prof. dr hab. n. med. P. Kuna, prof. dr hab. n. med. P. Gałecki, dr hab. n. med. F. M Szymański + uczestnicy konferencji

11:25–11:45    Przerwa na kawę

11.45–12:30    na nutę OBESITOLOGICZNĄ: prof. dr hab. n. med. M. Olszanecka-Glinianowicz

Porozmawiajmy o  farmakoterapii w leczeniu otyłości – WYKŁAD SPONSOROWANY.

12:30–13:45    na nutę KARDIOLOGICZNO-HIPERTENSJOLOGICZNO-LIPIDOLOGICZNO-INTERNISTYCZNĄ – dr hab. n. med. F. M. Szymański

Jak skutecznie diagnozować i leczyć klasyczne i nieklasyczne czynniki ryzyka chorób serca i naczyń w 2020 roku?

Fakty i mity, szanse i zagrożenia

13:45–14:45    na nutę PSYCHIATRYCZNO-SEKSUOLOGICZNĄ prof. dr hab. n. med. P. Gałecki

Standardy leczenia zaburzeń depresyjnych, lękowych uogólnionych.

Współchorobowość zaburzeń lękowych i depresji.

Diagnoza i farmakoterapia w zależności od współchorobowości z perspektywy lekarza pierwszego kontaktu.

14:45–15:05     Lunch

15:05               Zakończenie sympozjum