18.11
Saturday

Opieka Farmaceutyczna: Geriatria

- Przygotowanie farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej dla pacjentów geriatrycznych
Katowice, VIENNA HOUSE EASY ANGELO ul. Sokolska 24 Farmaceuta
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

UWAGA! ZAMIANA MIEJSCA KONFERENCJI!

KATOWICE - VIENNA HOUSE EASY ANGELO ul. Sokolska 24Zapraszamy na autorski program edukacyjny, adresowany do pracowników aptek – kierowników placówek, magistrów oraz techników farmacji. Wiemy, że stale poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności w ramach kształcenia podyplomowego farmaceutów.

Opieka Farmaceutyczna: Geriatria przygotowana została w oparciu o wiedzę i doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów oraz wsparciu Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM

W ramach cyklu, w okresie od marca do listopada 2017 zorganizowanych zostanie 16 kursów w całej Polsce. Szczegółowy plan kursów dostępny na portalu www.e-medycyna.pl .

Kurs jest bezpłatny dla uczestników.

Każdy z uczestników otrzymuje 6 punktów „twardych”, pod warunkiem zaliczenia testu wiedzy, przeprowadzanego na zakończenie kursu.

Zapraszamy do udziału!

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, WUM

Prof. dr hab. farm. Marek Naruszewicz
Kierownik Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii,
Wydział Farmaceutyczny, WUM

Program konferencji:
08:30 - 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 09:30

Pacjent geriatryczny - wyzwanie dla opieki farmaceutycznej
Prof. Marek Naruszewicz 

09:30 – 10:00

Leki w chorobach urologicznych wieku podeszłego 
- Prof. Marek Naruszewicz 

10:00 – 11:30

Jak można pomóc pacjentom z dolegliwościami mięśniowo-kostno-stawowymi? 
Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska 

10:30 – 11:00

Pielęgnacja skóry dojrzałej - rekomendacje farmaceuty 
Dr Anna Potrykus  


11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

Polipragmazja a ryzyko zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego
Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

12:00 – 12:30

Rola doboru odpowiednich postaci leków w zaburzeniach czynnościowych jelit u pacjentów geriatrycznych 
Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska 

12:30 – 13:00

Leki roślinne i suplementy diety o klinicznie udokumentowanej skuteczności w terapii pacjentów w starszym wieku 
- Prof. Marek Naruszewicz 


13:00 - 13:30 Test kończący, rozdanie Certyfikatów