17.11
Friday

Opieka Farmaceutyczna: Geriatria

- Przygotowanie farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej dla pacjentów geriatrycznych
Opole, Best Western, ul. Waryńskiego 17 Farmaceuta
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Pobierz zaproszenie PDF

Zapraszamy na autorski program edukacyjny, adresowany do pracowników aptek – kierowników placówek, magistrów oraz techników farmacji. Wiemy, że stale poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności w ramach kształcenia podyplomowego farmaceutów.

Opieka Farmaceutyczna: Geriatria przygotowana została w oparciu o wiedzę i doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów oraz wsparciu Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM

W ramach cyklu, w okresie od marca do listopada 2017 zorganizowanych zostanie 16 kursów w całej Polsce. Szczegółowy plan kursów dostępny na portalu www.e-medycyna.pl .

Kurs jest bezpłatny dla uczestników.

Każdy z uczestników otrzymuje 6 punktów „twardych”, pod warunkiem zaliczenia testu wiedzy, przeprowadzanego na zakończenie kursu.

Zapraszamy do udziału!

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, WUM

Prof. dr hab. farm. Marek Naruszewicz
Kierownik Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii,
Wydział Farmaceutyczny, WUM

Program konferencji:
14:00 - 14:30 Rejestracja uczestników

14:30 – 15:00

Pacjent geriatryczny - wyzwanie dla opieki farmaceutycznej
Prof. Marek Naruszewicz 

15:00 – 15:30

Leki w chorobach urologicznych wieku podeszłego 
- Prof. Marek Naruszewicz 

15:30 – 16:00

Jak można pomóc pacjentom z dolegliwościami mięśniowo-kostno-stawowymi? 
Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska 

16:00 – 16:30

Pielęgnacja skóry dojrzałej - rekomendacje farmaceuty 
Dr Anna Potrykus  


16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 17:30

Polipragmazja a ryzyko zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego
Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

17:30 – 18:00

Rola doboru odpowiednich postaci leków w zaburzeniach czynnościowych jelit u pacjentów geriatrycznych 
Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska 

18:00 – 18:30

Leki roślinne i suplementy diety o klinicznie udokumentowanej skuteczności w terapii pacjentów w starszym wieku 
- Prof. Marek Naruszewicz 


18:30 - 19:00 Test kończący, rozdanie Certyfikatów