14.10
Saturday

Pediatria 2017

- Aktualności i wytyczne.
Łódź, Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229/231 Lekarz
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Pobierz zaproszenie PDF

Rusza kolejna edycja programu edukacyjnego „Pediatria 2017 – Aktualności i wytyczne.” przygotowanego z myślą o lekarzach pediatrii. Projekt realizowany jest w 16 miastach wojewódzkich Polski, w okresie od marca do listopada 2017.

Najwyższą jakość merytoryczną programu, jego zawartość oraz treść przekazów merytorycznych zapewnia Komitet Naukowy, składający się z czołowych polskich ekspertów – autorytetów w dziedzinie pediatrii.

Tematyka wykładów skupia się na omówieniu najważniejszych zagadnień pediatrycznych, również biorąc pod uwagę problemy urologiczne, chirurgiczne, dermatologiczne i onkologiczne.

Wstęp dla lekarzy jest bezpłatny.

Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz otrzymanie 5 punktów edukacyjnych dostępne będą po 10 dniach od sympozjum, po zalogowaniu się na osobisty profil na stronie www.e-medycyna.pl

Komitet naukowy:

prof. dr hab. n. med. Teresa Dorota Jackowska
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
Studium Kliniczno-Dydaktyczne, Klinika Pediatrii

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr hab. n. med. Katarzyna Krenke
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego,
Warszawski Uniwersytet Medyczyny

dr n. med. Hanna Czajka
Poradnia Chorób Zakaźnych,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Program konferencji:
08:30 - 09:00   Rejestracja uczestników, kawa powitalna

09:00 - 10:00 Nowości i aktualności ważne w profilaktyce i leczeniu dzieci – w poradni i szpitalu - prof. dr hab. n. med. T. Jackowska
10:00 - 10:10 Sesja pytań i odpowiedzi
10:10 - 11:10 Szczepienia zalecane u dzieci i młodzieży - prof. dr hab. n. med. T. Jackowska
11:10 - 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi
11:20 - 12:20 Jak realizujemy indywidualny Program Szczepień Ochronnych – omówimy to na przykładach - dr n. med. H. Czajka
12:20 - 12:30 Sesja pytań i odpowiedzi

12:30 - 13:00 Przerwa kawowa

13:00 - 14:00 Postępowanie przy zapaleniu płuc u dzieci – na podstawie aktualnych rekomendacji i własnego doświadczenia - dr hab. n. med. K. Krenke
14:00 - 14:10 Sesja pytań i odpowiedzi
14:10 - 14.30 Diagnostyka chorób metabolicznych kości u dzieci i młodzieży - wczoraj i dziś - prof. dr hab. n. med. D. Chlebna-Sokół

14.30 Zakończenie konferencji