08.09
Friday

Pediatria 2017

- Aktualności i wytyczne.
Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59 Lekarz
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Rusza kolejna edycja programu edukacyjnego „Pediatria 2017 – Aktualności i wytyczne.” przygotowanego z myślą o lekarzach pediatrii. Projekt realizowany jest w 16 miastach wojewódzkich Polski, w okresie od marca do listopada 2017.

Najwyższą jakość merytoryczną programu, jego zawartość oraz treść przekazów merytorycznych zapewnia Komitet Naukowy, składający się z czołowych polskich ekspertów – autorytetów w dziedzinie pediatrii.

Tematyka wykładów skupia się na omówieniu najważniejszych zagadnień pediatrycznych, również biorąc pod uwagę problemy urologiczne, chirurgiczne, dermatologiczne i onkologiczne.

Wstęp dla lekarzy jest bezpłatny.

Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz otrzymanie 5 punktów edukacyjnych dostępne będą po 10 dniach od sympozjum, po zalogowaniu się na osobisty profil na stronie www.e-medycyna.pl

Komitet naukowy:

prof. dr hab. n. med. Teresa Dorota Jackowska
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
Studium Kliniczno-Dydaktyczne, Klinika Pediatrii

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr hab. n. med. Katarzyna Krenke
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego,
Warszawski Uniwersytet Medyczyny

dr n. med. Hanna Czajka
Poradnia Chorób Zakaźnych,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Program konferencji:
13:30-14:00 Rejestracja uczestników

14:00-15:00 Szczepienia zalecane u dzieci i młodzieży - prof. T. Jackowska
15:00-15:10 Sesja pytań i odpowiedzi
15:10-16:10 Jak realizować indywidualny Program Szczepień Ochronnych - omówmy to na przykładach - dr n. med. H. Czajka
16:10-16:20 Sesja pytań i odpowiedzi
16:20-17:20 Nowości i aktualności ważne w profilaktyce i leczeniu dzieci - w poradni i szpitalu -prof. T. Jackowska
17:20-17:30 Sesja pytań i odpowiedzi

17:30-18:00 Przerwa kawowa

18:00-19:00 Postępowanie przy zapaleniu płuc u dzieci - na podstawie aktualnych rekomendacji i własnego doświadczenia - dr n.med. T. Bielecka
19:00-19:10 Sesja pytań i odpowiedzi
19.10-19.30 Współczesne poglądy nt. diagnostyki i leczenia AZS u dzieci - dr n. med. J. Mijas

19:30 Zakończenie konferencji