15.09
Friday

Pneumonologia i Alergologia 2017

- Standardy postępowania, najnowsze doniesienia
Bydgoszcz, Hotel Słoneczny Młyn, ul. Jagiellońska 96 Lekarz
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

W 2017 roku już po raz kolejny realizujemy program edukacyjny „Pneumonologia i  Alergologia - standardy postępowania, najnowsze doniesienia”.

W ramach cyklu „Pneumonologia i  Alergologia 2017” w innowacyjny sposób prezentowany jest aktualny stan wiedzy dotyczącej obszaru pneumonologii oraz alergologii. Najwyższy poziom merytoryczny zapewnia Komitet Naukowy złożony z czołowych polskich specjalistów – autorytetów w swoich dziedzinach.

Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz otrzymanie 3 punktów edukacyjnych dostępne będą po 10 dniach od sympozjum, po zalogowaniu się na osobisty profil na stronie

www.e-medycyna.pl

Komitet naukowy:

prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, II Klinika

dr n. med. Elżbieta Puścińska
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, II Klinika

dr n. med. Łukasz Błażowski
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Klinika Alergologii i Pneumonologii, Rabka-Zdrój

Program konferencji:
13:00 - 13:30 Rejestracja uczestników

13:30 - 13:45 Postępy alergologii AD 2017 - dr Ł. Błażowski
13:45 - 14:00 Anafilaksja w przypadkach-praktyczne algorytmy dla lekarza i pacjenta - dr Ł. Błażowski
14:00 - 14:20 Diagnostyka chorób śródmiąższowych płuc - dr E. Puścińska
14:20 - 14:40 Nintedanib w leczeniu samoistnego włóknienia płuc - dr E. Puścińska
14:40 - 15:05 Miejsce LABA/LAMA i wGKS w leczeniu POCHP AD 2017 - prof. P. Śliwiński
15:05 - 15:25 Nowości w pneumonologii - prof. P. Śliwiński
15:25 - 15:45 Klinicznie istotne pogorszenie POCHP - nowa możliwość oceny stabilizacji przebiegu choroby - lek. med. R. Dewor
15:45 - 16:00 Leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc - prof. P. Śliwiński
16:00 - 16:15 Alergia pokarmowa - czas na nowoczesną diagnostykę i nowoczesne leczenie - dr Ł. Błażowski
16:15 - 16:30 Atopowe Zapalenie Skóry – jak można poprawić efektywność leczenia - dr Ł. Błażowski

16:30 Kawa, zakończenie konferencji