23.11
Friday

Spotkanie zamknięte Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego

- w zakresie alergologii w danym województwie z ordynatorami oddziałów i kierownikami klinik
Opole, Hotel de Silva Premium Opole, Leona Powolnego 10 Lekarz
Zapisz się

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Zaproszenie Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Alergologii prof. dr hab. n. med. Kariny Jahnz-Różyk do współpracy przy realizacji ogólnopolskiego projektu badawczego Anafilaksja w Polsce. Celem badania jest określenie skali problemu oraz ocena zapotrzebowania na adrenalinę do samodzielnego podawania. W efekcie ustaleń badawczych zespołu eksperckiego powstanie rekomendacja dotycząca poprawy dostępności (refundacji) leku ratującego życie pacjentom po przebytym wstrząsie anafilaktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzieci.

Aby w pełni zgłębić problem badawczy i znaleźć odpowiedzi na nurtujące od dawna środowisko alergologów pytania, Pani Profesor pragnie zainicjować powstanie zespołu ekspertów złożonego z konsultantów wojewódzkich w dziedzinie alergologii, pneumonologii, anestezjologii i medycyny ratunkowej oraz ordynatorów jednostek szpitalnych. Spotkanie zespołu odbędzie się w ramach sympozjum Medycyna Rodzinna 2018.

Najważniejsze kwestie badawcze jakie stoją przed zespołem to analiza dotychczasowej sytuacji przypadków anafilaksji w oparciu o dane wojewódzkie z lat 2016-2017, codzienna praktyka diagnostyczna, ocena stanu dostępności i zastosowania adrenaliny oraz inne ważne rekomendacje ośrodków medycznych.

Dzięki połączeniu doświadczenia i wiedzy całego środowiska alergologów możemy osiągnąć przełom w diagnostyce i leczeniu anafilaksji w Polsce, co w efekcie powinno przynieść znaczącą poprawę pacjentom i wpłynąć na udoskonalenie procedur leczenia.

Wykładowcy:
Program konferencji: